Аттестация педагогических работников

Распорядительные и нормативные документы

Федеральные документы

1.    /sites/default/files/prikaz_no_761_-_kvalifikac_harakter_dolzhn.pdf        

2.   /sites/default/files/_postanovlenie_

pravitelstva_rf_ot_8_avgusta_2013_g._n_678_o.pdf

3.   /sites/default/files/poryadok_7.04.14_no_276.pdf

4.   /sites/default/files/prikaz_23.05.2014_no_579.pdf

5.   /sites/default/files/prikaz_25.12.2014_no_1115n.pdf

                                                Региональные документы

1. /sites/default/files/prikaz_ministerstva_

   obrazovaniya_nauki_i_molodyozhnoy_politiki_krasnodarskogo

   kraya_no_4262_ot_13.10.2017_g.pdf

2. /sites/default/files/prikaz_min._no_3517_

    ob_aprobac._el._dokumentoob.pdf

3. /sites/default/files/prikaz_min._no_3480

   _o_gafike_zased_att._kom._17-18_uch._god.pdf 

4. /sites/default/files/prikaz_no_3479_

   ot_21.08.2017_sostav_grupp.pdf

5. /sites/default/files/prikaz_monimp_

    ot_17.05.2017_n2066.pdf

6. /sites/default/files/prikaz_monimp_1597_

    ot_17.04.20 17_ob_utverzhdenii_izmeritelnyh_materialov.zip  

7. /sites/default/files/prikaz_no_1252_

    ot_24.03.2017_aprobaciya.pdf 

8. /sites/default/files/prikaz_no_1308_

    ot_29.03.2017_regionalnye_dok.pdf

9. /sites/default/files/prikaz_ot_07.10.2015

    _  no_5156.pdf

10. /sites/default/files/prikaz_

      ot_12.08.2016_no_3859_ob_utverzhdenii_sostava_i_

      grafika_zasedaniy_attestacionnoy_komissii_ministerstva.pdf

11. /sites/default/files/prikaz_

     ot_17.08.2016_no_3902.pdf

12. /sites/default/files/soglashenie_

     na_2016-2018.pdf

13. /sites/default/files/pismo_po_otraslevomu.pdf

14. /sites/default/files/prikaz_no_1277_

     ot_11.03.2016_otdelnaya_kategoriya.pdf

15. /sites/default/files/prikaz_no_1868_

     ot_07.04.2016.pdf

16. /sites/default/files/prikaz_monimp_

     kk_09.04.2018_no1358.pdf

17. /izmeritelnye-materialy-dlya-ocenki-

      professionalnoy-deyatelnosti-pedagogicheskih-rabotnikov

                                                Муниципальные документы